LQ070T5GG01 数据手册 PDF

零件编号 : LQ070T5GG01

功能 : Color TFT-LCD Module for Measuring instruments/Banking terminals

制造商 : Sharp Electronics

引脚图 :

LQ070T5GG01 datasheet

描述

特征

. 21 cm [8.4″] VGA format
. Wide viewing angle: L/R 120° U/D 90

数据手册 PDF资料下载

LQ070T5GG01 pdf

文件中的其他数据表:
LQ039Q2DS02,LQ039Q2DS54,LQ049B5DG01,LQ050A5BS01,LQ057Q3DC02